CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dags att ompröva BBR:s krav på energianvändning?

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Byggindustrin (2013)
[Artikel, övrig]

Efter att i princip ha struntat i energianvändningen i byggnader under 90-talet har vi under 2 000-talet fått flera EU-direktiv som satt fokus på energianvändningen i våra byggnader. Men om man verkligen vill minska användningen av energi i byggnader borde det införas nya genomtänkta och ändamålsenliga styrmedel som exempelvis skatter, skriver Jan-Olof Dalenbäck, professor i installationsteknik vid Chalmers tekniska högskola.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 190642

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur