CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Det är skillnad på skatt och skatt

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energimagasinet (0348-9493). 5/2013, p. 40-41. (2013)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Istället för en skattebefrielse för mikroproducenter föreslår utredningen om nettodebitering att ta in skatt som vanligt och ge en motsvarande skattereduktion. Man kan ju undra om det blir enklare ?Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 190640

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur