CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nettodebitering stärker elkunderna!

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energimagasinet (0348-9493). 2/2013, p. 26. (2013)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Nettodebitering av el har många fördelar för samhället. Det bidrar inte bara till mer energimedvetna energikunder och lägre energianvändning utan också till ökad elproduktion från förnybar energi.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 190639

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur