CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Någon gång ska väl poletten ramla ner

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energimagasinet 1/2013, p. 34-35. (2013)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Många bygger sin vardag på vad man tror är den allmänna uppfattningen, till exempel att vi inte kan använda solenergi i Sverige. Andra tar saken i egna händer och visar att det går om man är intresserad och skaffar sig den kunskap som behövs.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 190638

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur