CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exact synthetic seismograms for an inhomogeneity in a layered elastic half-space

Anders Boström (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Anders Karlsson
Geophysical Journal of the Royal astronomical Society Vol. 79 (1984), p. 835-862.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2013-12-27. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 190532

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Geofysik
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur