CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Global Systems Science orientation paper - background material

Carlo C. Jaeger ; Patrik Jansson (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers) ; Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Sander van der Leeuw ; Michael Resch ; J. David Tàbara ; Ralph Dum
2013. - 240 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2013-12-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 190487