CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Algebraic Methods in Functional Analysis

Ivan Todorov ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2014)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2013-12-26. Senast ändrad 2014-02-03.
CPL Pubid: 190482

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur