CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arveson's Extension Theorem in *-algebras

Hossein Esslamzadeh ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2013)
[Preprint]


Denna post skapades 2013-12-26.
CPL Pubid: 190479

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur