CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adaptive finite element method in reconstruction of dielectrics from backscattered data

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; M.P.Hatlo Andresen ; H.E.Krogstad
Applied Inverse Problems, Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. Larisa Beilina (Ed.) (2194-1009). Vol. 48 (2013), p. 51-73.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

The validity of the adaptive finite element method for reconstruction of dielectrics in a symmetric structure is verified on time-resolved data in two dimensions. This problem has practical interest in the reconstruction of the structure of photonic crystals or in the imaging of land mines. Dielectric permittivity, locations, and shapes/sizes of dielectric abnormalities are accurately imaged using adaptive finite element algorithm.Denna post skapades 2013-12-23. Senast ändrad 2016-06-27.
CPL Pubid: 190456

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur