CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computing Versal Deformations of Singularities with Hauser's Algorithm.

Jan Stevens (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Deformations of Surface Singularities. Series: Bolyai Society Mathematical Studies, Vol. 23. Némethi, Andras; Szilárd, Agnes (Eds.) p. 203-228. (2013)
[Kapitel]

Hauser’s algorithm provides an alternative approach to the computation of versal deformations, not based on step by step extending infinitesimal deformations. We use this method to compute nontrivial examples.Denna post skapades 2013-12-23. Senast ändrad 2015-03-24.
CPL Pubid: 190453

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur