CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Versal Deformation of Cyclic Quotient Singularities

Jan Stevens (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Deformations of Surface Singularities. Series: Bolyai Society Mathematical Studies, Vol. 23. Némethi, Andras; Szilárd, Agnes (Eds.) p. 163-201. (2013)
[Kapitel]

We describe the versal deformation of two-dimensional cyclic quotient singularities in terms of equations, following Arndt, Brohme and Hamm. For the reduced components the equations are determined by certain systems of dots in a triangle. The equations of the versal deformation itself are governed by a different combinatorial structure, involving rooted trees.Denna post skapades 2013-12-23. Senast ändrad 2015-03-24.
CPL Pubid: 190452

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur