CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Theory and numerics for finite deformation fracture modelling using strong discontinuities

Martin Fagerström (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
International Journal for Numerical Methods in Engineering (1097-0207). Vol. 66 (2006), 6, p. 911-948.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: fracture, cohesive zone, material forces, discontinuity, crack modellingDenna post skapades 2006-04-03. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 19045

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Modelling of large deformation crack propagation based on the extended finite element method