CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fast room temperature THz bolometers

Stella Bevilacqua (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik ) ; Sergey Cherednichenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik )
Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves (IRMMW-THz), 2013 38th International Conference on (2162-2027). p. 1-2. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

A responsivity of >100 V/W was measured at room temperature for nano scale bolometers integrated with planar spiral antennas covering a frequency range from 100 GHz to 3 THz. Currently a NEP of about 200 pW/Hz^0.5 was experimentally obtained.

Nyckelord: terahertz detector, nanobolometer, bolometer, responsivity, THz antenna, spiral antenna, YBaCuO, YBCO


Article number 6665544.Denna post skapades 2013-12-23. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 190445

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)