CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

System for Integrated Business Environmental Information Management

Raul Carlson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Ann-Christin Pålsson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Maria Erixon (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Peter Forsberg (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
Advances in Environmental Research Vol. 5 (2001), 4, p. 369-375.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-04-03.
CPL Pubid: 19034