CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fluid dynamics of circulating fluidized-bed boilers

Andreas Johansson (Institutionen för energiteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - v, 15 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: large-scale circulating fluidized bed, CFB boilers, fluid dynamics, bottom bed, wall-layer, loop sealDenna post skapades 2013-12-20.
CPL Pubid: 190333

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur