CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microstructural studies of oxides on NiAlPt coatings and alloys

Henrik Svensson (Institutionen för experimentell fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - viii, 46 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Aluminide diffusion coatings, superalloy, high temperature oxidation, alumina, NiAlPt, SEM, TEM, XRDDenna post skapades 2013-12-20.
CPL Pubid: 190331

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Chalmers infrastruktur