CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Full Design for Environment (DfE) Data Model

Raul Carlson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Peter Forsberg (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Gerold Spykman ; Wim Dewulf ; Åsa Ander
PDT Europe 2001 p. 129-135. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 19033

 

Institutioner (Chalmers)

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Datalogi
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Framework For Structuring Information For Environmental Management Of Industrial Systems