CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Industrial environmental information management for technical systems

Raul Carlson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Ann-Christin Pålsson (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV))
Journal of Cleaner Production Vol. 9 (2001), p. 429-435.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-04-03.
CPL Pubid: 19032