CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Approach for Handling Geographical Information in Life Cycle Assessment Using a Relational Database

Raul Carlson (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Sverker Molander (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Bengt Steen (Institutionen för teknisk miljöplanering) ; Magnus Bengtsson (Institutionen för teknisk miljöplanering)
Journal of Hazardous Materials Vol. 61 (1998), p. 67-75.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-28. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 19031

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk miljöplanering (1900-2003)

Ämnesområden

Datalogi
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Framework For Structuring Information For Environmental Management Of Industrial Systems