CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Protein-carbohydrate interactions

Cecilia Svensson (Institutionen för molekulär bioteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - 26 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: crystal structure, glycobiology, protein-carbohydrate interactions, structure / functionDenna post skapades 2013-12-20.
CPL Pubid: 190297

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för molekulär bioteknik (1999-2002)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur