CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On streamline diffusion schemes for the one and one-half dimensional relativistic Vlasov-Maxwell system

Christoffer Standar (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2013)
[Preprint]


Denna post skapades 2013-12-20.
CPL Pubid: 190296

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2013:21