CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Generating motor behaviors for bipedal robots using biologically inspired computation methods

Jimmy Pettersson (Institutionen för maskin- och fordonssystem)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - x, 35 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: bipedal robots, evolutionary algorithms, behavior generation, motor behavior, behavior-based robotics, behavior organizationDenna post skapades 2013-12-20.
CPL Pubid: 190289

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonssystem (2001-2004)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur