CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of kraft pulp fibers : aspects of network strength and different fiber surface analyzing techniques

Jeanette T. Risén (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - xiv, 38 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-12-20.
CPL Pubid: 190286

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Organisk kemi

Chalmers infrastruktur