CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrated terahertz electronics for imaging and sensing applications

Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik )
Progress in electromagnetics research symposium (PIERS) (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Invited presentation at PIERS 2013, August 12, 2013, Stockholm.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 190255