CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interactions between colloidal gold particles and DNA

Pär Sandström (Institutionen för kemi och biovetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - 32 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: DNA, gold nanoparticle, electrophoresis, fluorescence, colloid, non-specificDenna post skapades 2013-12-20.
CPL Pubid: 190245

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur