CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Algorithms and Data Handling Towards Adaptive and Robust Electricity Networks

Magnus Almgren (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Daniel Cederman (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Zhang Fu (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Vincenzo Gulisano (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers)) ; Olaf Landsiedel (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Marina Papatriantafilou (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system, Datakommunikation och distribuerade system (Chalmers))
Chalmers Energy Conference 2013 (2013)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-20. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 190233