CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Bone Conduction Implant-First Implantation, Surgical and Audiologic Aspects.

Måns Eeg-Olofsson ; Bo Håkansson (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Sabine Reinfeldt (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Hamidreza Taghavi (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Henrik Lund ; Karl-Johan Fredén Jansson (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Emil Håkansson (Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system) ; Joacim Stalfors
Otology and Neurotology (1531-7129). Vol. 35 (2014), 4, p. 679-685.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

To report on preoperative assessment, surgery, and audiologic outcome of the first patient implanted with the bone conduction implant (BCI).

Nyckelord: Novel Implantable Hearing Aid, Bone Conduction Implant (BCI), First implantation reportDenna post skapades 2013-12-20. Senast ändrad 2016-08-18.
CPL Pubid: 190215

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar (GU)
Institutionen för signaler och system, Medicinska signaler och system (2005-2017)
Institutionen för odontologi, sektion 1 (GU)

Ämnesområden

Klinisk medicin
Oto-rino-laryngologi
Audiologi
Biomaterialvetenskap

Chalmers infrastruktur