CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Backaction of a single electron transistor

Andreas Käck (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - 20 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: single electron transistor, cooper pair box, backactionDenna post skapades 2013-12-19.
CPL Pubid: 190147

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Ämnesområden

Nanoteknik

Chalmers infrastruktur