CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Industrial development and sustainable livelihood : three case studies from West Africa

Sullay S. Kamara (Institutionen för fysisk resursteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001. - 115 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: environmental impact assessment, industrial development, mining industry, partnership, sustainable livelihood projectsDenna post skapades 2013-12-19.
CPL Pubid: 190086

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Miljövetenskap

Chalmers infrastruktur