CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Latency reduction and tolerance in distributed digarital libries

Jochen Hollmann (Institutionen för datorteknik, Datorarkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - vi, 12 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 3 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2003Denna post skapades 2013-12-19.
CPL Pubid: 190083

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datorteknik, Datorarkitektur (2002-2004)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap
Systemvetenskap, informationssystem och informatik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology 22