CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An experimental investigation of the flow behavior of fibre/liquid/gas suspensions at MC-concentrations

Johan Pettersson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk apparat- och anläggningsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - 48 s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2013-12-19.
CPL Pubid: 190066

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk apparat- och anläggningsteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur