CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fabrication and characterization of molecular devices

Mohammad Kabir (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - ix, 61 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 4 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2003Denna post skapades 2013-12-19.
CPL Pubid: 190060

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Nanoteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

GIPR - School of Physics and Engineering Physics, Chalmers University of Technology, Göteborg University, Göteborg, Sweden 375