CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Jet Printing of low temperature solder paste

Gustaf Mårtensson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem)
IPC APEX EXPO Conference and Exhibition 2013, APEX EXPO 2013 Vol. 1 (2013), p. 296-313.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Low temperature paste offers a production solution for advanced applications • Jet printing furthers these opportunities.Denna post skapades 2013-12-19.
CPL Pubid: 190042

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur