CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave breakdown : physics and applications

Ulf Jordan (Institutionen för elektromagnetik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - x, 39 s. s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: microwave breakdown, waveguides, resonators, breakdown plasmasDenna post skapades 2013-12-19.
CPL Pubid: 190037

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical Engineering, Chalmers University of Technology. 461