CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of Process Integration to the Synthesis of Heat and Power Utility Systems Including Combined Heat and Power (CHP) and Industrial Heat Pumps

Thore Berntsson (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Simon Harvey (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära) ; Matteo Morandin (Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära)
Woodhead Publishing Series in Energy - Handbook of Process Integration (PI) p. 168-200. (2013)
[Kapitel]

This chapter discusses the main aspects of application of Pinch Analysis to the analysis and synthesis of heat and power utility systems for industrial processes. The chapter first reviews the basic concepts for the use of the Process Grand Composite Curve as a targeting tool. The chapter then discusses the application of this tool for synthesis and design of utility systems of main relevance in industrial practice, such as centralised heating systems, Combined Heat and Power (CHP) production system and industrial heat pumps.

Nyckelord: Heat Integration, utility, synthesis, steam, CHP, heat pumpDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-19. Senast ändrad 2015-11-25.
CPL Pubid: 190031

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Värmeteknik och maskinlära (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Kemisk energiteknik
Processkemi

Chalmers infrastruktur