CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Method for assessing magnetic fields from welding against the coming EU directive

Yngve Hamnerius (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Tomas Nilsson (Institutionen för signaler och system) ; Kjell Attback
BioEM2013 Joint Meeting of The Bioelectromagnetics Society and the European BioElectromagnetics Association June 10, 2013 - June 14, 2013, Book of Abstracts p. 32. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: magnetic fields EU directive weldingDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-19.
CPL Pubid: 190019

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik
Övrig bearbetning/sammanfogning

Chalmers infrastruktur