CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Policy incentives for market introduction of electric vehicles

Frances Sprei (Institutionen för energi och miljö) ; Cathy Macharis ; Kenneth Lebeau ; Magnus Karlström (Institutionen för energi och miljö)
Systems perspectives on electromobility (2013)
[Kapitel, populärvetenskapligt]

Nyckelord: Incentives, electric vehiclesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-18.
CPL Pubid: 189872

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Transportteknik och logistik
Energisystem
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur