CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical simulation of effusion cooling with comparisons to experimental data

K. M. Bernhard Gustafsson ; T. Gunnar Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Progress in Computational Fluid Dynamics Vol. 6 (2006), 1/2/3, p. 101-109.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Effusion cooling, full coverage film cooling, numerical simulationDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 18985

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur