CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some observations of cavitation mechanisms in Kaplan turbines

Mikael Grekula (Institutionen för marin teknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - iii, 8 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 2 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2003Denna post skapades 2013-12-18.
CPL Pubid: 189848

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik (1988-2004)

Ämnesområden

Farkostteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapport - Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 79