CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Parallel implicit DNS of temporally-evolving turbulent shear layer instability

I yilmas ; o edis ; H saygin ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Journal of Computational and Applied Mathematics (0377-0427). Vol. 259 (2014), PART B, p. 651-659.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-18. Senast ändrad 2014-02-06.
CPL Pubid: 189846

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)