CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adhesion characterization and reliability modelling for system-in-a-package using a liquid crystal polymer substrate

Liu Chen (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - iv, 38 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 3 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2003Denna post skapades 2013-12-18.
CPL Pubid: 189844

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Polymerteknologi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Avhandling - Division of Electronics Production, School of Mechanical Engineering, Chalmers University of Technology 2