CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrodynamics of gas-liquid flows and bubble coalescences in gas-liquid stirred tanks

Rahman Sudiyo (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - xii, 68 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 2 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2002Denna post skapades 2013-12-18.
CPL Pubid: 189837

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur