CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Backscatter from a scale-similarity model: embedded LES of channel flow, developing boundary layer flow and backstep flow

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
8th International Symposium on turbulence and shear flow phenomena (TSFP8) (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-18. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 189823

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik och akustik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)