CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Backscatter from a scale-similarity model: embedded LES of channel flow, developing boundary layer flow and backstep flow

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
8th International Symposium on turbulence and shear flow phenomena (TSFP8) (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-18.
CPL Pubid: 189823