CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tubular microwave heating

Sven Isaksson (Institutionen för elektromagnetik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: microwave heating, uniform, one-dimensional, circular, cylindrical, TM020, TM120, meat, tubularDenna post skapades 2013-12-18.
CPL Pubid: 189822

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. 448