CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Soliton Communication Systems

Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Entry in Encyclopedia of modern optics, ed. by B.D.Guenther, Elsevier, 2004 (2004)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 1898

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur