CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Boosting HMMs with an application to speech recognition

Christos Dimitrakakis (Institutionen för datavetenskap) ; Samy Bengio
Acoustics, Speech, and Signal Processing, 2004. Proceedings. (ICASSP '04). IEEE International Conference on (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-18. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 189784

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur