CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ensembles for sequence learning

Christos Dimitrakakis (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Algoritmer (Chalmers))
: EPFL Infoscience, 2006.
[Doktorsavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-12-18. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 189775

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Algoritmer (Chalmers)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Matematik
Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2006-12-13
Lokal: EPFL, Lausanne, Switzerland