CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Applications of high-pressure jet-assisted turning

Marcel Escursell (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. - iii, 40 s. s.
[Licentiatavhandling]

Alternate (journal) title: Härtill 2 uppsatser Lic.-avh. (sammanfattning). Göteborg : Chalmers tekn. högsk., 2003Denna post skapades 2013-12-18.
CPL Pubid: 189772

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Thesis for the degree of licentiate of engineering / Department of Product and Production Development, Chalmers University of Technology 13