CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Binding Time and Evolution

Jan Bosch (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; R. Capilla
Systems and Software Variability Management p. 57-73. (2013)
[Kapitel]


Denna post skapades 2013-12-18. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 189768

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)