CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

COVAMOF

Jan Bosch (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers)) ; S. Deelstra ; M. Sinnema
Systems and Software Variability Management: Concepts, Tools and Experiences p. 141-150. (2013)
[Kapitel]


Denna post skapades 2013-12-18. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 189767